Dekanlık

DEKAN


Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ

Özgeçmiş


DEKAN YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir

Özgeçmiş


 FAKÜLTE SEKRETERİ


Hasan KÖKSAL