Dekanlık

DEKAN


Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ

Özgeçmiş

 

DEKAN YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDIN

Özgeçmiş

 FAKÜLTE SEKRETERİ


İsmail ÇETİN