Fakültemizde Kelam Konularında İki Farklı Sunum

15 Mar

Prof. Dr. İlyas Çelebi tarafından Yeni İlm-i Kelam konusu çerçevesinde, İslamî literatürde "Bedü'l-halk" bağlamında Kelam atomculuğu ve Kelam kozmolojisi konularında ilk çağlardan günümüze kadar gelen felsefî, teolojik ve bilimsel gelişmeler özetlendi.
Doç. Dr. Mehmet Bulgen ise günümüz atomculuğu , kozmoloji ve kuantum açısından kaydedilen bilimsel gelişmeler ile müslüman kelamcıların varmış olduğu sonuçları karşılaştırılarak Allah'ın varlığı, birliği ve mucizenin isbatı hususlarında ortaya konulan ilmî ve akli delillere  dikkat çekti. Temel amacın İslam inanç esaslarının müdafaası olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca öğrencilerin derse dikkat ve ilgilerinin takdire şayan olduğu da ifade edildi.