Fakültemiz Lisansüstü Eğitimde İlk Mezununu Verdi

27 Kas

Fakültemiz tezli yüksek lisans programında ilk mezununu verdi. Fakültemiz tezli yüksek lisans öğrencilerinden İsmail Hakkı Bahadır, Doç Dr. Rifat Uslu danışmanlığındaki "Ahmet Cevdet Paşa ve İslam Hukuku'na Katkısı (Risaletü'l-Vefa Örneği)" başlıklı tezini başarıyla savunarak fakültemiz lisansüstü eğitim programından mezun oldu.